AGION
Gemeentelijke Basisschool, Toververld, Veltem-Beisem ©AGION

U bent hier

Woord vooraf

Op 17 juli 2015 heeft de Vlaamse Regering de conceptnota van het Masterplan Scholenbouw ‘Samen bouwen aan een sterker patrimonium’ goedgekeurd. Het plan biedt een antwoord op de noden en de uitdagingen op het vlak van schoolinfrastructuur in Vlaanderen en Brussel en legt duidelijk nieuwe accenten. De ontwikkeling van een beleidsplan voor scholenbouw met duidelijke krachtlijnen is uniek sinds de onderwijsbevoegdheid een Vlaamse materie is geworden. Het agentschap voor schoolinfrastructuur engageert zich om de komende jaren met alle betrokken partners mee te werken aan de realisatie van het Masterplan Scholenbouw.

Een bijkomende stimulans voor de scholenbouw is het verlaagde btw-tarief voor de bouw van schoolinfrastructuur. Vanaf 1 januari 2016 geldt er een verlaagd btw-tarief van 6 % i.p.v. 21%. Het verlaagde btw-tarief geldt niet alleen voor lokalen bestemd voor de eigenlijke lessen zoals klaslokalen, sportzalen, computerlokalen, … maar ook voor refters, studiezalen, leraarslokalen, technische lokalen en omgevingswerken.

Eerst blikt AGION nog even terug op de realisaties van 2015 binnen het agentschap.

In 2015 keurde het agentschap 225 899 146 euro aan subsidies voor schoolbouwprojecten goed. 113 506 823 euro gaat naar grote nieuwbouw- en renovatieprojecten. Het overige deel is bestemd voor verbouwingswerken voor vernieuwing van het bestaande schoolpatrimonium.

Binnen het DBFM-programma 'Scholen van Morgen' ontvingen in 2015, 161 projecten een bouwvergunning. 157 projecten werden aanbesteed en 153 kregen een aannemer toegewezen. De focus lag in 2015 vooral op de bouwfase. Zo waren eind 2015 122 werven effectief operationeel en werden 22 projecten opgeleverd.

De inhaalbeweging Scholen van Morgen heeft voor een forse toename gezorgd van goedgekeurde aanbestedingen. Deze toename heeft geleid tot de grootste bouwactiviteit sinds 1989.

Van het pilootproject Passiefscholen waren er in 2015 13 projecten in gebruik waarvan er 10 het certificaat kregen waarmee ze voldoen aan de criteria van passiefstandaard; van de drie andere projecten is de certificatieprocedure nog lopende. Daarnaast zijn er 5 projecten in uitvoering en 1 project in aanbestedingsfase.

Het agentschap zette bestaande samenwerkingsverbanden verder met o.a. de Vlaamse Gemeenschapscommissie, het VEA en het GO! en engageerde zich voor nieuwe projecten. Zo nam AGION deel aan de ‘Werkgroep Toekomstvisie Schoolspeelplaatsen’ en zetelde een vertegenwoordiger in de jury van ‘Pimp je speelplaats’.

In 2015  bouwde AGION de communicatie-initiatieven met zijn klanten verder uit. De website werd aangevuld met mooie voorbeelden van recent gerealiseerde of gerenoveerde scholen, AGION participeerde als neutrale partner bij de workshops van Schoolbouwformule, de nieuwe huisstijl van de Vlaamse overheid werd geïmplementeerd, het agentschap nam deel aan de Edubuildbeurs en verstuurde 3 edities van zijn nieuwsbrief ‘Focus op Scholenbouw’.

Jean Eliaerts
Afgevaardigd bestuurder