AGION
Stedelijk Onderwijs, Campus Hardevoort, Antwerpen ©AGION

U bent hier

De wachtlijst

Op 31 december 2015 telde de totale wachtlijst voor het vrij en officieel gesubsidieerd onderwijs 1697 dossiers voor een geraamd subsidiebedrag van €2 358 814 269.

Hieronder volgt een opsplitsing tussen het vrij gesubsidieerd onderwijs en het officieel gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijk en provinciaal).

 

aantal dossiers

raming subsidie

Vrij gesubsidieerd onderwijs

1503

€ 2.040.480.479

Officieel gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijk)

191

€ 317.212.360

Officieel gesubsidieerd onderwijs (provinciaal)

3

€ 1.121.428

totaal

1697

€ 2.358.814.269

Vanaf 1 januari 2016 is het btw-tarief voor schoolgebouwen verlaagd van 21% naar 6%. Om een reëel beeld te schetsen van de huidige wachtlijst zijn de bedragen van de totale wachtlijst voor 2015 berekend aan 6% btw.