AGION
Stedelijk Onderwijs, Campus Hardevoort, Antwerpen ©AGION

U bent hier

Het principeakkoord

Eenmaal de wachttijd doorlopen, kan de behandeling van het subsidiedossier starten. De inrichtende macht ontvangt de vraag om het ingediende dossier te actualiseren. AGION neemt vervolgens een principiële beslissing over het bouwprogramma en het toe te kennen subsidiebedrag.

In 2015 keurde AGION voor 225 899 146,11 euro aan subsidiebedragen goed. Per net bedroeg dit respectievelijk 42 050 921,87 euro (officieel gemeentelijk onderwijs), 3 550 002,31 euro (officieel provinciaal onderwijs) en 180 298 201,93 euro (vrij gesubsidieerd onderwijs).

Type

vrij gesubsidieerd

onderwijs

officieel

gesubsidieerd

onderwijs

(gemeentelijk)

officieel

gesubsidieerd

onderwijs

(provinciaal)

totaal
Afwijking Chronologie € 55 452 498.97     € 55 452 498.97
Standaard € 67 905 879.67 € 42 050 921.87 € 3 550 022,31 € 113 506 823.85
Verkorte € 55 789 565,14     € 55 789 565,14
Spoed € 1 150 258,16     € 1 150 258,16
totaal € 180 298 201,93 € 42 050 921,87 € 3 550 022,31 € 225 899 146,11

De begroting 2015 voorzag een machtigingsbedrag van 216 843 000 euro. Het verschil tussen het machtigingsbedrag en de besteding is hoofdzakelijk te verklaren door bijkomende machtigingen voor capaciteitsuitbreidingen enerzijds en de toepassing van het vastleggingspercentage anderzijds.

Dit laatste betekent concreet dat de initieel geraamde subsidie voor de in 2015 goedgekeurde dossiers slechts voor 96% ervan worden vastgelegd. Deze techniek is mogelijk omdat op basis van historische gegevens blijkt dat er voor een subsidiedossier doorgaans minder subsidie nodig is dan oorspronkelijk geraamd.

De verdeling van de subsidies in 2015 geografisch verspreid is te zien op onderstaande kaart.

Per gemeente

 • geen subsidie
 • tot 250.000 € subsidie
 • tot 500.000 € subsidie
 • tot 1.000.000 € subsidie
 • tot 2.500.000 € subsidie
 • tot 5.000.000 € subsidie
 • tot 10.000.000 € subsidie
 • tot 20.000.000 € subsidie
 • tot 40.000.000 € subsidie
 • meer dan 40.000.000 € subsidie

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • geen subsidie
 • tot 250.000 € subsidie
 • tot 1.000.000 € subsidie
 • tot 2.500.000 € subsidie
 • tot 5.000.000 € subsidie
 • tot 10.000.000 € subsidie

Per provincie

 • tot 25.000.000 € subsidie
 • van 25.000.000 € tot 50.000.000 subsidie
 • van 50.000.000 € tot 75.000.000 subsidie
 • meer dan 75.000.000 € subsidie