AGION
Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs, De Vinderij, Lokeren ©AGION

U bent hier

Standaardprocedure

Een gewone procedure is de standaard subsidiëringsprocedure voor de realisatie van:

  • nieuwbouw 
  • verbouwingswerken aan gebouwen
  • verbouwingswerken aan omgeving

De eerste uitrusting, zoals vaste en digitale schrijfborden, vaste videoapparatuur, vaste uitrusting voor sportzalen, enz. verbonden aan deze werken komt ook voor subsidie in aanmerking.

Na het doorlopen van de wachttijd volgt de principiële goedkeuring.

Naast de standaardprocedure is er nog een specifieke procedure, met name de procedure van promotiebouw.

Een inrichtende macht of schoolbestuur wenst een nieuwbouw of verbouwingswerken te realiseren en duidt hiervoor een promotor via een overheidsopdracht aan die zal instaan voor de financiering en de realisatie van het project. Zij kopen dan op een later tijdstip het gebouw aan (tegen de op dat moment door het aankoopcomité geschatte marktprijs) en kunnen dan een subsidie voor die aankoop ontvangen na het doorlopen van de wachttijd. Hiervoor kan de school een procedure promotiebouw volgen.