AGION
Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs, De Vinderij, Lokeren ©AGION

U bent hier

Spoedprocedure

In noodgevallen kan de spoedprocedure worden ingezet. Deze procedure is aan strikte regels gebonden. Zij kan enkel worden toegepast wanneer de werken:

  • bij hoogdringendheid moeten worden uitgevoerd om de continuïteit van de onderwijsverstrekking niet of zo minimaal mogelijk in het gedrang te brengen;
  • noodzakelijk zijn ten gevolge van een onvoorziene, door overmacht veroorzaakte, gebeurtenis (zoals weersomstandigheden, onherstelbaar defect aan de centrale verwarming, e.a.)

Enkel bouwheren uit het vrij gesubsidieerd onderwijs en het provinciaal onderwijs kunnen van deze procedure gebruik maken. Deze procedure kan enkel worden toegepast wanneer de werken een minimale kostprijs hebben van 8 500 euro.

De werken mogen daarenboven enkel betrekking hebben op het meest noodzakelijke herstel.