AGION
Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs, De Vinderij, Lokeren ©AGION

U bent hier

Procedure met afwijking chronologie

In bepaalde gevallen moet het subsidiedossier de wachttijd niet doorlopen en wijkt het dus af van de chronologie. Het spreekt voor zich dat dit enkel kan in een aantal uitzonderlijke situaties, zoals voor:

  • brandveiligheid van internaten 
  • werken na brand, waterschade, ... 
  • werken ten gevolge van stabiliteitsproblemen
  • werken aan hoogspanningscabine 
  • werken in het kader van milieusanering (exclusief grondsanering)
  • sanitair 
  • uitbreiding/verhoging van een principeakkoord

In geval een aanvraag gebruik kan maken van één van deze uitzonderingsgevallen tracht AGION de aanvraag zo spoedig mogelijk principieel goed te keuren.

Enkel het vrij gesubsidieerd onderwijs kan gebruik maken van deze procedure.

Binnen de procedure met afwijking chronologie valt ook een heel specifieke procedure, met name de aankoopprocedure voor:

  • de aankoop van een gebouw
  • de bijkomende werken die met het aan te kopen gebouw verband houden

Enkel als de aankoop een dwingend karakter heeft (bv. opzeg huurovereenkomst) of een uitbreiding van het onderwijspatrimonium betekent, beschouwt AGION het dossier als prioritair en moet het dossier de gebruikelijke wachttijd niet doorlopen. Gaat het niet om een uitbreiding, dan zal de gebruikelijke wachttijd wel moeten doorlopen worden.