AGION
Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs, De Vinderij, Lokeren ©AGION

U bent hier

Subsidiëringsprocedures

De inrichtende machten of schoolbesturen van de onderwijsinstellingen, internaten en centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’s) uit de gesubsidieerde vrije en officiële sector kunnen voor investeringen in hun onderwijspatrimonium een beroep doen op AGION. De toegekende subsidies bedragen 70% voor het basisonderwijs en 60% voor de andere onderwijsniveaus, CLB’s en internaten. Om zijn opdracht te kunnen vervullen, ontvangt AGION jaarlijks machtigingen van de Vlaamse Regering.

Welke procedure een inrichtende macht best volgt, hangt af van de aard en de (geraamde) kostprijs van de bouw- of verbouwingswerken.
Afhankelijk van de gevolgde procedure doorloopt de aanvraag een wachttijd vooraleer de behandeling opstart.

In 2015 werden de dossiers volgens de hierna beschreven procedures behandeld.