AGION
CVO De Verdieping, Heusden-Zolder © QBUS

U bent hier

Passiefscholen

De Vlaamse overheid lanceerde in mei 2007 het pilootproject passiefscholen.

Binnen het pilootproject worden er 19 Vlaamse passiefscholen gebouwd verspreid over alle provincies en onderwijsnetten. Het gaat zowel om scholen van het basisonderwijs, het secundair onderwijs als het volwassenenonderwijs. De scholen vertegenwoordigen samen een bouwoppervlakte van 65.000 m2.

Voor een passiefschool liggen de bouwkosten hoger door de doorgedreven isolatie en ventilatie en door een grondige controle en nauwgezette opvolging van het ontwerp- en bouwproces. Voor hun pilootfunctie ontvangen de scholen van de Vlaamse overheid 235 euro/m2 bovenop de standaardsubsidie die volgens de financiële norm van toepassing is.

De rol van AGION binnen dit pilootproject bestaat uit:

  • de subsidiëring van de passiefscholen;
  • schoolbesturen, architecten en studiebureaus begeleiden en adviseren in hun rol van "voorbeeldproject";
  • de coördinatie van de communicatie rond de realisatie van de passiefscholen;
  • in samenwerking met het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap de pilootprojecten opvolgen om de meerkost, terugverdientijd, technische vereisten, materiaalgebruik, energieverbruik, specifieke ontwerpkeuzes, meerwaarde van extra maatregelen op het gebied van duurzame energie in kaart te brengen en te evalueren.