AGION
Zele Heikant: Basisschool, Heikant, Zele ©AGION

U bent hier

Masterplan scholenbouw

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits schreef in haar beleidsnota Onderwijs 2014-2019 werk te maken van een globaal masterplan scholenbouw met speciale aandacht voor de verbetering van het bestaand patrimonium en een verhoging van de capaciteit in die steden en gemeenten waar de noden het hoogst zijn.

De Vlaamse Regering keurde op 17 juli 2015 de conceptnota goed van het Masterplan Scholenbouw ‘Samen bouwen aan een sterker schoolpatrimonium’. Het plan biedt een antwoord op de noden en de uitdagingen op het vlak van schoolinfrastructuur in Vlaanderen en Brussel en legt duidelijk nieuwe accenten.

Het plan bestaat uit 5 krachtlijnen.

  • Het bestaande onderwijspatrimonium vernieuwen
  • De onderwijscapaciteit uitbreiden
  • Alternatieve financieringsbronnen aanboren
  • Focus op de schoolgebouwen van de toekomst
  • Langetermijnplanning en een beheersmatige aanpak bevorderen

Zo zal in de toekomst o.a. de chronologie van een bouwdossier niet meer het enige criterium zijn om subsidies toe te kennen, de huidige wachtlijst voor het gesubsidieerd onderwijs ondergaat een grondige screening. Om de bouwdossiers efficiënter te behandelen heeft AGION in 2015 voorbereidingen getroffen om de subsidieprocedures en de dossierbehandeling voor reguliere schoolbouwprojecten te vereenvoudigen.

De capaciteitsmiddelen worden in de reguliere uitgaven geïntegreerd en elke 3 jaar levert de capaciteitsmonitor prognoses aan over de vraag- en aanbodzijde van de capaciteitsproblematiek.

Alternatieve financiering blijft noodzakelijk om de wachtlijst effectief aan te pakken. Naast nieuwe projectspecifieke DBFM-projecten moeten ook de huurmogelijkheden versterkt worden, niet enkel in capaciteitsgebieden, maar in alle andere Vlaamse gemeentes. In 2015 is een conceptnota voor huursubsidies voorbereid die op de Vlaamse Regering van 17 juli 2015 is goedgekeurd. Vervolgens is een decretaal kader opgemaakt en werd een plan van aanpak voorbereid voor nieuwe projectspecifieke DBFM-projecten. De Vlaamse Regering heeft dit plan van aanpak goedgekeurd op 17 juli 2015.

De focus op de schoolgebouwen van de toekomst gaat van multifunctionaliteit over toegankelijkheid, duurzaam en energiezuinig bouwen tot kwaliteitsvolle didactische uitrusting.

De overheid informeert, stimuleert en sensibiliseert scholen om aandacht te hebben voor goede planningen en kostenefficiënt bouwen. Eind 2015 is gestart met de uitbreiding van de rubriek mooie voorbeelden op de website. Via verschillende kanalen informeert AGION de schoolbesturen over diverse thema’s.

Het is de eerste keer sinds de overheveling van de onderwijsbevoegdheid naar de Vlaamse Gemeenschap dat een dergelijk geïntegreerd en totaalplan voor scholenbouw in de steigers wordt gezet.

In 2015 is AGION begonnen met de uitvoering van dit plan dat in de komende jaren door de minister van Onderwijs zal worden uitgerold.