AGION
Buitengewoon Secundair Onderwijs, Kids, Hasselt ©AGION

U bent hier

Capaciteit

Bevolkingsprognoses geven aan dat de kentering van het vruchtbaarheidscijfer samen met de hogere verwachte migratie zal leiden tot een versterkte vernieuwing en verkleuring van de samenleving. Voor het kleuteronderwijs en basisonderwijs zijn de gevolgen van die versterkte vernieuwing reeds enkele jaren zichtbaar in de vorm van een structurele groei van de leerlingaantallen. Hierbij zijn er ook regionale verschillen, wat duidelijk geïllustreerd wordt met de inschrijvingsproblematiek in verschillende steden.

Sinds 2010 maakt Vlaanderen extra middelen vrij met het oog op het uitbreiden van de beschikbare plaatsen in het basisonderwijs. Deze middelen werden toegekend op basis van de noden die vanuit de lokale onderwijsverstrekkers werd aangeleverd.

Als we kijken naar de toegekende middelen over alle onderwijsnetten heen sinds 2010 krijgen we volgend overzicht:

  Werken uitgevoerd Werken gestart Werken nog niet gestart
  Geplande
plaatsen
Toegekend bedrag Geplande
plaatsen
Toegekend bedrag Geplande
plaatsen
Toegekend bedrag
Antwerpen 7.294 € 42.864.466 47% 2.105 € 24.775.632 27% 2.372 € 23.535.753 26%
Asse     0% 175 € 1.966.244 36% 635 € 3.433.756 64%
BHG 1.252 € 18.333.689 44% 1.158 € 15.836.056 38% 609 € 7.125.447 17%
Denderleeuw     0% 80 € 490.000 25% 312 € 1.470.000 75%
Gent 1.233 € 6.537.069 20% 1.049 € 12.227.942 38% 1.088 € 13.332.193 42%
Grimbergen     0% 48 € 891.379 20% 387 € 3.608.621 80%
Halle 275 € 722.328 26%     0% 232 € 2.100.001 74%
Leuven 172 € 930.406 15% 38 € 229.600 4% 327 € 4.869.595 81%
Mechelen 200 € 940.000 6% 330 € 5.234.688 32% 862 € 10.372.982 63%
Roeselare 150 € 825.527 11% 444 € 5.414.186 70% 221 € 1.550.000 20%
Sint-Niklaas 178 € 1.587.600 69%     0% 154 € 700.000 31%
Sint-Pieters-Leeuw     0%     0% 240 € 1.500.000 100%
Vilvoorde 504 € 3.303.862 40% 72 € 105.307 1% 604 € 4.850.000 59%
Eindtotaal 11.258 € 76.044.945 34% 5.499 € 67.171.034 30% 8.043 € 78.448.348 35%

Om te weten wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn voor Vlaanderen voor de komende jaren, ontwikkelde de Vlaamse Overheid een capaciteitsmonitor. Centraal in de capaciteitsmonitor staat de vergelijking van de verwachte vraag met de verwachte toekomstige aanbodcapaciteit. De capaciteitsmonitor geeft op basis van de vraagprognoses een duidelijke indicatie van de potentiële capaciteitsuitdagingen voor de komende jaren en lijkt dan ook een sterk en objectief beleidsinstrument te kunnen zijn in het kader van de capaciteitsproblematiek.

Dit instrument wordt dan ook gebruikt in het toewijzen van de capaciteitsmiddelen.