AGION
Vrije Basisschool, Sint Aloysius, Antwerpen ©AGION

U bent hier

Situering AGION

AGION, voluit Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, is één van de entiteiten die samen de Vlaamse onderwijsadministratie vormen. Op 31 december 2015 telde het agentschap 70 personeelsleden.

AGION is een publiekrechtelijk extern verzelfstandigd agentschap dat wordt aangestuurd door een raad van bestuur met 17 leden.

De raad van bestuur telt twaalf stemgerechtigde leden waarvan:

 • De heer Rudi Warson (voorzitter), Katholiek Onderwijs Vlaanderen, vrij gesubsidieerd onderwijs
 • De heer Lieven Boeve, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, vrij gesubsidieerd onderwijs
 • De heer Dirk Vanstappen, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, vrij gesubsidieerd onderwijs
 • De heer Filip Fonteyn, OVSG, officieel gesubsidieerd onderwijs
 • De heer Filip Smets (ondervoorzitter), OVSG, officieel gesubsidieerd onderwijs
 • Mevrouw Helen Van De Wiele, POV, officieel gesubsidieerd onderwijs
 • Mevrouw Nieke Nouwen, leerlingenkoepel
 • De heer Jort Ory, leerlingenkoepel
 • Mevrouw Trees Gilles, ouderkoepel
 • De heer Raf Deweerdt, vertegenwoordiger van het onderwijspersoneel
 • Mevrouw Ann Huybrechts, vertegenwoordiger van het onderwijspersoneel
 • Jean Eliaerts, de afgevaardigd bestuurder van AGION

In de raad van bestuur zetelen ook twee vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering

 • 1 op voordracht van de minister bevoegd voor Financiën en Begroting: de heer Walther Roggeman
 • 1 op voordracht van de minister bevoegd voor Onderwijs: de heer Bavo Smits.

Daarnaast nog drie experts voor advies en raad

 • Mevrouw Marleen Durnez van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap;
 • Mevrouw Anne Malliet van de Vlaams Bouwmeester;
 • Mevrouw Inge Goessens van het Vlaams Energiebedrijf.

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor:

 • het opstellen van de begroting
 • het opstellen van het ondernemingsplan
 • het goedkeuren van subsidiedossiers, met uitzondering van de subsidieaanvragen voor verkorte procedure, spoedprocedure en kleine verhogingen

De afgevaardigd bestuurder heeft de volgende bevoegdheden:

 • het dagelijks bestuur met onder andere
  - het personeelsbeleid
  - het financieel beleid
  - het beheer van de eigen infrastructuur
  - de communicatie
 • de coördinatie, sturing en regie van de publiek-private samenwerking inzake schoolinfrastructuur (DBFM ‘Scholen van Morgen’)

De raad van bestuur sloot in maart 2015 een meerjarig ondernemingsplan 2015-2019 af tussen AGION en de minister bevoegd voor onderwijs. Het ondernemingsplan bepaalt de doelstellingen van het agentschap voor de periode 2015-2019.
Het eerste ondernemingsplan houdt een strategisch meerjarencomponent in maar geeft ook aan wat de nagestreefde ambitie voor 2015 is. 
De ondernemingsplannen voor de volgende jaren zullen een jaarlijkse update en bijsturing zijn.