AGION
Vrije Basisschool, Sint Aloysius, Antwerpen ©AGION

U bent hier

De opdracht

AGION subsidieert: 

  • de aankoop
  • de nieuwbouw
  • de verbouwing
  • de eerste uitrusting van schoolgebouwen voor het niet-hoger onderwijs.

AGION zorgt voor:

de coördinatie, de stimulering en de betoelaging van de scholen die deelnemen aan het DBFM-project ‘Scholen van Morgen’

AGION doet aan:

  • kennisopbouw rond schoolinfrastructuur
  • sensibilisering, advisering en ondersteuning van schoolbesturen op het vlak van kwaliteitsvolle scholenbouw

De realisatie van schoolinfrastructuur is niet het verhaal van AGION alleen. Het agentschap zet met verschillende partners netwerken op, sluit samenwerkingsverbanden af of zet aangegane engagementen verder.